God planlegging sikrer god leveranse

God planlegging er en viktig del av hverdagen når man jobber med tog, og sikrer at vi kan opprettholde en høy kvalitet på alle våre leveranser. Agilia har lang fartstid i bransjen, og har derfor erfaring og trening i å påse at alt arbeidet blir utført selv om ikke alt går etter planen.

Unik kompetanse innen planlegging

Faktisk kan vi påberope oss 150 år med erfaring på togrenhold

– Det er derfor vi kan planlegge på et detaljnivå og legge den mest effektive kabalen, sier plansjef Thor Egil Bråten. 

I løpet av et år vasker vi i gjennomsnitt 320.000 togvogner på flere ulike lokasjoner rundt om i landet. Det at togene er i kontinuerlig bevegelse, kombinert med uforutsette hendelser som fører til avvik i driftsplaner, har gitt oss erfaring som gjør at vi har en unik kompetanse innen planlegging og gjennomføring av togrenhold.

For når du jobber med tog, kan du ikke bare jobbe ut ifra rutetabellen, du må også ta hensyn til at det kan oppstå avvik og vite hvordan disse skal håndteres. Togoperatørene gjør det de kan av endringer som må til for å holde rutetabellen. Dette er det viktigste, men det medfører selvfølgelig endringer for vår renholdsplan, som må vi håndtere på best mulig måte. 

Tilpasser leveransen ved avvik

Selv om togene går på skinner, er det ikke alltid de dukker opp på rett sted til rett tid.

– Det er sjelden en kveld som går som planlagt, det må man bare akseptere og lage gode rutiner for å håndtere. Man må være fleksibel med den friksjonen, slik at det blir best mulig resultat for de reisende, sier Key Account Manager, og tidligere driftsleder, Thomas Huseth.

Alle våre ansatte gjør de tilpasningene som trengs når avvik forekommer.

– Slik sikrer vi best mulig utnyttelse av tid og ansatte, og sørger for at toget er klart til å kjøre videre når det skal, sier Bråten.

Faktisk er det rundt 5000 tog i året som av ulike årsaker ikke er på plass der hvor våre medarbeidere står klare for å gjennomføre renhold. Da hiver våre ansatte seg rundt og, om nødvendig, kjører dit toget er og sørger for at alle tog er rene og trygge for nye reisende.

Vi planlegger for alle eventualiteter, og lar ikke dårlig vær stå i veien for en god leveranse.
Vi planlegger for alle eventualiteter, og lar ikke dårlig vær stå i veien for en god leveranse.

Slik jobber vi:

Dette krever god planlegging i bunnen. Gjennom god basisplanlegging, legger vi grunnlaget for fleksibilitet og evnen til å håndtere planlagte og akutte avvik som oppstår. Vi planlegger for ett år av gangen, men dette er ikke nok.

Vi må fortløpende justere kabalen på grunn av blant annet sesongturnering, signalfeil, strømstans, forsinkelser, service eller materiellsvikt.

Alle tjenestene vi utfører blir planlagt basert kundenes rutetabeller og turneringsplaner. Vi utarbeider en kostnadseffektiv plan og påser at tiden toget står stille blir best mulig utnyttet. Vi skal ikke påvirke togtrafikken negativt, men finne ut hvor og når toget ikke er i drift og utnytte disse pausene.

Vår plansjef legger en arbeidsplan for våre medarbeidere ut ifra planlagte togruter. Våre planer sikrer dessuten at arbeidet vi utfører til enhver tid er mest mulig kostnadsbesparende for kunden. Vi har også en god dialog med kunden og gir råd som gjelder deres planlegging av klargjøring og renhold.

Vårt mål er alltid å kunne levere rene og trygge rom der folk ferdes.

Skroll til toppen