Hvordan opprettholde høy kvalitet

Slik opprettholder vi god kvalitet

Ved hjelp av planlegging, dokumentasjon og menneskene som jobber hos oss, opprettholder vi en høy kvalitet i alle ledd av leveransen på våre togtjenester.

 Det være seg renhold, desinfisering eller graffitifjerning.

–  Vi gjennomfører 5000 kvalitetskontroller hvert år, og vi scorer godt innenfor kravene i avtalene våre, sier administrerende direktør Marianne Hillestad.

Hvordan sikre kvalitet i alle ledd

Vi i Agilia har rengjort tog i over 150 år, og opp igjennom alle de årene har vi tilegnet oss masse kunnskap.

Vi har lært oss hva som fungerer og hva som ikke fungerer, hvilke rutiner og verktøy som gjør jobben enklere og hva som kan gjøres for at vi utfører jobben så kjapt som mulig uten at det skal gå utover leveransen.

Her er tre måter vi sikrer kontinuerlig kvalitet på:

Våre medarbeidere er faglig dyktige, noe som sikrer god kvalitet.
Alle våre medarbeidere er faglig dyktige og har høy ansiennitet, i tillegg har vi lav turnover, noe som sikrer en god kvalitet på alle tjenestene vi utfører for våre kunder.

1. Vi har faglig dyktige medarbeidere

Renholderne som jobber hos Agilia kan jobben sin!

De får god opplæring, og blir tett fulgt opp av sine ledere. Vi har også godt etablerte ledere med lang leder- og renholdserfaring  

Vi har en gjennomsnitts ansiennitet på rundt 12 år. Våre ansatte har jobbet hos oss lenge og kjenner godt til alle rutiner.

Vi har stabile og tilfredse medarbeidere, som gir en god leveranse med høy kvalitet.

Men høy ansiennitet har vi også en lav turnover. 

Dette betyr at vi bruker medarbeidere som er fast ansatte hos kundene våre, og som dermed kjenner dem godt og vet alt om deres behov.

Vi er gode på planlegging av alle våre leveranser
Vi skreddersyr alle våre leveringer og planlegger alt vi skal gjøre ned i minste detalj.

2. Vi er gode på å planlegge

Når du jobber med tog, må du være god på å planlegge arbeidshverdagen.

For togene står ikke stille, du må vite hvor de er og når de skal gå for å kunne sikre best utnyttelse av tid og ansatte.

Det er også viktig å planlegge for alle eventualiteter. Hver dag fører forsinkelser, innstillinger eller forskyvninger til at vi må omstille oss. 

Dette har vi jobbet med i mange år, så det er vi rutinert på.

– Vi har en plan for hvordan vi skal håndtere avvik i togtrafikken, og vi har trening og erfaring i å sørge for best mulig leveranse selv om ikke alt går som planlagt, sier Hillestad.

Alle som jobber hos oss, vet hva de skal gjøre dersom noe uforutsett oppstår.

– I det siste leddet står våre ansatte og gjør nødvendige tilpasninger der det trengs, forteller plansjef Thor Egil Bråten.

Vi dokumenterer alt med RF ID-tag
Vi dokumenterer alle våre leveringer ved å scanne en RF ID-tag med mobilen. Denne er plassert inne hos kunden, og her kan også mangler og småfeil registreres.

3. Vi dokumenterer alt vi gjør

Alt vi gjør dokumenteres digitalt. På denne måten har vi full kontroll over alle jobbene vi gjennomfører.

Våre ansatte bruker mobilen til å rapportere at de har utført arbeidet ved å skanne en RF ID-tag som er plassert inne i togene. Her kan de også registrere mangler eller småfeil i togsettet.

Rapporter og statistikker vi får fra dette, gjør at vi har detaljert og god kontroll på leveransen.

Statistikken benyttes til kontinuerlig forbedring av leveransen, både med tanke på kvalitet og økonomiske besparelser for kunden.  

– Innsikten vi oppnår gjennom dokumentasjonen vår, gjør oss i stand til å registrere avvik tidlig, men også å ligge i forkant ved negative trender slik at vi får tatt det rask og unngår at det utvikler seg, sier Key Account Manager Thomas Huseth.

Kunnskapen vi får ved å hele tiden dokumentere alt vi gjør, bruker vi til å opprettholde det høye kvalitetsnivået, men også til å forbedre kvaliteten slik at vi sikrer oss fornøyde kunder.