Togservice topp

Komfortoppgaver

Agilia leverer alle tjenester som er nødvendig for klargjøring av tog før avgang.

Før et tog er klart til avgang, er det mange små og store oppgaver som må utføres. Det kan være planlagte oppgaver, eller småreparasjoner som bør utføres raskt. Agilia har en daglig tilstedeværelse som gjør at vi kan avlaste både ombordpersonalet og vedlikeholdsoperatørene.

Tømme og fylle tanker

Vann og fungerende septikk er en forutsetning for en hyggelig togreise, og en nødvendighet på regiontogene. Logistikken knyttet til dette er imidlertid kompleks. Agilia utfører og koordinerer tømming av septiktanker både på stasjonære og mobile anlegg. Med våre 18 driftsbaser og mobile enheter kan vi tømme og fylle tog på de fleste togstrekninger i Norge.

Komfortoppgaver

Fra å vaske kaffemaskiner, levere drikkeflasker, til å snu seter i kjøreretningen, – Agilia kan leverer det lille ekstra som løfter togreisen fra en transportetappe til en behagelig opplevelse.

Småreparasjoner

Våre renholdere er daglig innom alle tog og har god oversikt over toginnretningen til enhver tid. Vi kan overvåke behovet for småreparasjoner og melde fra om avvik. Våre tjenester inkluderer alt fra utskifting av seter og lyspærer til kontroll av WiFi. Vår lokale og daglige tilstedeværelsen gjør at småreparasjoner kan løses raskt.
Vi har også god kommunikasjon mellom våre baser på togstrekningene, så om nødvendig kan vi få løst oppgaven når toget passerer neste driftsbase.

Desinfisering

Da korona-pandemien traff Norge, ble det viktig å kunne desinfisere store flater raskt slik at togtrafikken kunne holde hjulene i gang. Derfor utviklet Agilia på kort tid desinfisering som en tjeneste på forespørsel fra våre kunder. Ved hjelp av elektrostatisk teknologi kan vi hurtig desinfisere alle overflater i et rom, fra gulv til tak. Du kan derfor være trygg på at virus og bakterier som korona og noro er helt borte. Metoden vi bruker gjør at aerosoler ikke henger igjen i luften, og at rommet kan tas i bruk kun ti minutter etter utført oppdrag.

Hvert år vasker vi 295.400 togvogner.

«Agilia har en daglig tilstedeværelse som gjør at vi kan avlaste både ombordpersonalet og vedlikeholdsoperatørene.»

Ta kontakt!

Thomas

Thomas A. L. Huseth

 

Key Account Manager
Telefon: 959 66 766
E-post: thomas.huseth@agilia.no

Skroll til toppen