Slik minimerer vi vårt miljøavtrykket

Vårt hovedmål i Agilia er «ingen skader på mennesker og miljø». Noe vi stadig arbeider aktivt med å ivareta og jobbe videre med.

Det betyr at vi gjennom hele vår virksomhet etterstreber et klimafokus. Vi bruker miljøvennlige kjemikalier, kjører el-biler der vi har mulighet for det og har hele tiden søkelys på resirkulering og sortering av avfallet vårt.

Vi er miljøsertifisert

Agilia er meget proaktive for å sikre best mulig klimaarbeid.

Vi er ISO 14001-sertifisert. Dette er den internasjonale standarden for «miljøstyringssystem», som spesifiserer krav om intern miljøpolitikk og -mål i bedriften.

Standarden setter søkelys på hvordan bedrifter kan redusere belastningen på naturen og klimaet gjennom et bevisst miljøarbeid som kontinuerlig er under forbedring.  Dette skal styre alt av aktiviteter, produkter og tjenester. Det innebærer blant annet redusering av energiforbruk og avfallshåndtering. I tillegg skal vi bevisstgjøre alle ansatte i Agilia om sin individuelle innsats. 

Ved å være ISO 14001-sertifisert, forplikter vi oss til å redusere vår innvirkning på naturen og klimaet – i tråd med FNs bærekraftsmål nummer 13, som omhandler å stoppe klimaendringene. 

Videre krever sertifiseringen at vi etterlever kravene standarden setter, i tillegg til de lover og forskrifter som omhandler miljø og som vår virksomhet er underlagt.

Agilia er også medlem av Grønt Punkt, med fokus på innsamling av emballasje og gjenvinning.

FNs-bærekraftsmål
FNs bærekrafstmål 13 går ut på å stoppe å gjøre ting som har negativ effekt på miljøet.

Rene rengjøringsmidler

Vi setter store krav til våre leverandører om å tilby størst mulig andel av miljømerkede produkter, som for eksempel Svanemerket, Bra Miljöval eller EU ECOLabel.

Vår leverandør av rengjøringsmidler har som hovedfokus å kun selge produkter som gir minst mulig negativ påvirkning på klima og mennesker – og nettopp derfor har vi valgt dem.

Produktene vi bruker når vi rengjør er biologisk nedbrytbare. Og selv om de fleste av produktene er vannbasert, er de laget i konsentrat for å unngå unødvendig transport av vann.

I tillegg bruker vi mikrofiberkluter når vi vasker. Det gjør at vi på mange områder slipper å bruke rengjøringsmidler, da klut og vann har en god rengjørende effekt.

Miljøvennlig desinfisering og graffitifjerning

Vi bruker også kun «grønne» produkter når vi desinfiserer og fjerner graffiti og tagging.

De kjemikaliene vi benytter er godkjent for bruk i Norge og er ikke farlige for natur eller mennesker. I tillegg samarbeider vi tett med vår leverandør både når det gjelder forskning og utvikling av produktene vi bruker.

Vi har også igjennom analyser med Kiwa Teknologisk Institutt tatt prøver på malingen som fjernes ved graffitifjerning, slik at vi vet om dette spillvannet må ha spesiell håndtering og eventuell destruering.

Målet er å hele tiden være oppdatert på den nyeste teknologien, slik at vi kan bruke mest mulig klimavennlige midler.

Kontinuerlig prosess

Vi ønsker å forebygge og minske vår negative miljøpåvirkning, et arbeid som er i en kontinuerlig prosess.

Denne prosess er stadig under forbedring, noe som gjør oss bevisste på at vi alltid kan bli bedre. Samtidig er vi stolte over det arbeidet vi gjør i dag med tanke på klimaet.

Vi risikovurderer vår kjemi igjennom Ecoonline, vi skal gjennomføre interne beredskapsøvelser med tanke på utslipp og miljøpåvirkninger gjennom vår virksomhet, og vi rapporterer til GHG Protocol via VY på fossilt utslipp.

Som en del av vårt aktive miljøarbeid er vi nå i en prosess hvor vi skal Svanemerke en del av vår leveranse.

Alt for å gjøre klimaavtrykket vårt minst mulig.