Agilia-bil med logo

Om oss

Agilia AS er det opprinnelige NSB Trafikkservice AS.

Vi leverer togrenhold, togservice og graffitifjerning til togoperatører og vedlikeholdsoperatører innen jernbanesektoren, og graffitifjerning til private og offentlige kunder.

Agilia AS er det opprinnelige NSB Trafikkservice AS som ble opprettet i 2001 som et datterselskap til NSB. I dag leverer vi tjenester som graffitifjerning, renhold og komfortoppgaver i hovedsak til virksomheter innenfor jernbanesektoren. Da NSB endret navn til Vy, ble det naturlig med et navnebytte for oss også. I desember 2020 endret vi derfor navn til Agilia AS.

Vi er den største leverandøren på togrenhold i Norge, men tilbyr også tjenester utenfor jernbanesektoren. I dag har vi cirka 220 ansatte, lokalisert på 18 adresser rundt om i landet.

 

Vårt miljøavtrykk

Agilia jobber systematisk og målbevisst med å redusere vårt miljøavtrykk. Vårt søkelys på miljø starter allerede ved innkjøp, gjennom alle våre driftsprosesser og ender opp med avfallshandtering, utslipp m.m.

Agilia er sertifisert etter ISO 14001: 2015-standarden. Dette miljøstyringssystemet omfatter påvirkning på det ytre miljøet, og mer spesifikt hvordan Agilia bevisst kan redusere påvirkningen på miljøet gjennom avviksbehandling og kontinuerlig forbedringer.

Miljøfokuset er meget godt forankret i den øverste ledelse i virksomheten. Miljøledelsen har en dynamisk utforming som krever tilpassing og nytenking gjennom hele organisasjonen. Vårt miljøarbeid innebærer miljøfokus både i rutiner, arbeidsbeskrivelser og arbeidsvaner. Vi bruker svanemerkede produkter der det er tilgjengelig. Agilias er tildelt Svanemerket for hvordan vi utfører togrenhold.

Agilias bærekraftsrapportering inngår i Vygruppens års- og bærekraftrapport.

 

Kvalitetsstyring

Agilia jobber systematisk for å overvåke og forbedre kvaliteten på våre tjenester. Agilia er sertifisert etter ISO 9001-standarden for kvalitetsledelse.

Vårt styringssystem Landax hjelper oss med å ivareta og etterleve krav til ISO-standard 9001 og 14001, egne krav og krav fra våre kunder.

 

Helse, miljø og sikkerhet

Jernbanen kan være en farlig arbeidsplass. Nattarbeid, tunge løft og ensidig fysisk arbeidsbelastning øker også risikoen for å utvikle helseplager. Agilia har derfor et kontinuerlig og systematisk forebyggende HMS-arbeid for å ivareta helsen til ansatte.

Agilia har selvfølgelig et HMS-system som definerer ansvar for gjennomføring og med en årlig aktivitetsplan. Systemet skal forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvensene når uønskede hendelser skjer. Agilia er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som støtter virksomheten i HMS-arbeidet.

Alle ansatte skal ha HMS-opplæring og sikkerhetsopplæring som er nødvendig for å utføre sine arbeidsoppgaver, og alle ledere skal ha dokumentert HMS-kompetanse.

Forhold knyttet til arbeidstakeres rettigheter og øvrige arbeidsforhold er regelmessig gjenstand for drøftelser med arbeidstakersiden gjennom partsamarbeidet.

Vår målsetning er:

«Ingen skader på mennesker og miljø».

Ordna forhold
Det er en selvfølge for Agilia å ha ordna forhold. Agilia AS er en ansvarlig arbeidsgiver og vi er opptatt av å tilby våre ansatte skikkelige arbeidsvilkår. Agilia AS er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. Vi har tariffavtale med Klargjøringpersonalets Fagforening, som er en del av Norsk Jernbaneforbund.

Agilia har også offentlig godkjenning som renholdsbedrift av Arbeidstilsynet.

Samfunnsansvar i Vygruppen

Agilia er et datterselskap i Vygruppen. Konsernet har konsernovergripende retningslinjer for samfunnsansvar og forsvarlig forretningsdrift for alle datterselskap. Disse retningslinjene er en del av Agilias styringssystem og førende for vår forretningsdrift. Her kan du lese mer om samfunnsansvar i Vygruppen.

Agilia tilstreber å være en ansvarlig innkjøper og bidra til at menneske- og arbeidstakerrettigheter blir ivaretatt i hele verdikjeden – også i vår egen virksomhet. Her kan du kan lese Agilias Aktsomhetsvurdering i hht til Åpenhetsloven for 2022.

Vi jobber 24 timer i døgnet,
365 dager i året.

Glade ansatte
Våre ansatte trives og er stolte over den jobben de gjør. Vi kan skilte med en av de laveste turnoverne i bransjen.
Skroll til toppen