Personvernerklæring

Denne erklæringen beskriver hvordan Agilia AS behandler personopplysninger for agilia.no.

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), LOV-2018-06-15-38 – ikrafttredelse 20.07.18, samt forordning (EU) 2016/679.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som kan føres tilbake til en enkeltperson.

Behandlingsansvarlig

Virksomheten ved HR- og administrasjonssjef er ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Hva er formålet?

Våre registreringer inneholder kun informasjon som personen frivillig gir oss. Vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Informasjonen innhentes kun for å:

 • ta kontakt for å tilby relevante tjenester samt for å yte god kundeservice
 • sende relevant og nyttig informasjon om oss som selskap og tjenester
 • få tilgang til våre produkter og tjenester

Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personvernopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

Hvilke personopplysninger behandles?

 • Eksempler på informasjon som innhentes og registreres:
 • Firmanavn
 • Kontaktperson
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Telefonnummer og e-postadresse
 • Informasjon om din bruk av agilia.no, blant annet i form av hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Agilia AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

Hvor hentes opplysningene fra?

Agilia AS henter opplysninger gjennom skjemaer på vår nettside agilia.no etter:

 • utfylling av kontaktskjema
 • ønske om å prøve en av våre tjenester
 • påmelding til å motta nyhetsbrev eller blogg på e-post

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til Agilia AS.

Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til noen av våre tjenester.

Utleveres opplysningen til tredjeparter?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Agilia AS bruker underleverandør til utvikling og vedlikehold av nettsiden. Underleverandør kan behandle personopplysninger på vegne av Agilia AS.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Informasjon innhentes gjennom skjemaer på agili.no som lagres. Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte agilia@agilia.no.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldene personopplysningslov i Norge.

I tilfeller der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Hvordan sikres opplysningene?

Dersom du mener at Agilia AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Skroll til toppen