Renhold topp

Renhold

Vi kan utføre alle former for renhold, både innendørs og utendørs, for ulike typer bedrifter og lokaler.

Agilia er eksperter på renhold og kan tilby alle typer tjenester innenfor rengjøring for din bedrift. 

Vi har klare rutiner på opplæring og oppfølging av vårt personell. Våre ansatte er opplært innenfor SINTEF-sertifiseringen for renholdsstandard; NS-INSTA 800.

Skreddersydd renhold

Vi skreddersyr våre leveringer til hver enkelt kunde ut i fra behov og ønsket frekvens og kvalitet. Vi avtaler også faste møter for gjennomgang av våre kvalitetskontroller.

Vi lager sammen en plan tilpasset det du som kunde ønsker utført av tjenester og leveranser, som for eksempel hvor ofte hvert rom skal rengjøres og hva du ønsker at skal utføres i hvert rom.

Vi kan levere renhold av alt fra transportmidler som tog og buss, samt rengjøring av verksted, vaskehall og lager, til vask av mer tradisjonelle kontorlokaler og butikker.

Agilia tilbyr også feiing og spyling av uteområder, samt avfallshåndtering. I tillegg kan vi utføre fasadevask, i samarbeid med en underleverandør ved behov.

Vi kan levere renhold av både innendørs og utendørs arealer.

Moderne metoder

Vi benytter oss av moderne metoder for rengjøring for å levere en rask og effektiv tjeneste. Vi bruker minimalt med renholdsmidler, og kun de som er skånsomme mot både miljø, mennesker og underlag.

Vi skaper rene og trygge rom der folk ferdes!

Ut fra ditt ønske finner vi ut hvilke metoder og hva vi trenger av utstyr så kvaliteten skal bil best mulig.

Digital dokumentasjon

Vi plasserer en RF ID-tag i lokalene hos deg som kunde som våre ansatte scanner. De bruker mobiltelefoner til å registrere at de har vært hos deg.

De kan også gjennom vårt dokumentasjonssystem rapportere om småfeil eller mangler i lokalene til kunden.

Vår leder har tilgang på en rapport som viser hvem som har vært hos hvilke kunder når. Rapportene kan tilpasses med flere tjenester slik at vi også har kontroll på hva som er levert når.

Kontakt oss

Ønsker du et uforpliktende tilbud, kan du fylle ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg snarlig. 
Eventuelt ring vår vakttelefon:  481 10 500

Renhold kontor
Vi tilbyr renhold av både tradisjonelle kontorlokaler og butikker, og tog og andre transportmidler.

Periodisk arbeid

I tillegg til daglig renhold, utfører vi også såkalt hovedrenhold, eller periodisk renhold, én gang per år. Dette inkluderer blant annet vask av gulv og tak, og nøye vask av alt inventar – alt ettersom hva kunden ønsker.

 Vi tilbyr også vedlikehold av gulv. Dette inkluderer blant annet skuring og boning, tepperens og impregnering av stengulv med mer.

Polish av gulv er en tilleggstjeneste som vi kan utføre regelmessig i løpet av et kalenderår. Dette bør gjennomføres 1-4 ganger per år, avhengig av hvor mye slitasje som oppstår på gulvene.

Vi vedlikeholder gulvene jevnlig med maskin for å bevare glans og utseende på underlaget. Dette gjør det også lettere å gjennomføre renhold av gulvene.

I tillegg kan vi gjennomføre vindusvask, samt vask av fasade – ved hjelp av underleverandør ved behov.

Rull til toppen