Renholdsrutiner på arbeidsplassen

5 tips til gode renholdsrutiner på arbeidsplassen

Gode renholdsrutiner på arbeidsplassen er viktig å ha på plass dersom bedriften vurderer å tilbakeføre arbeid til kontorplassen til fordel for hjemmekontor.

Arbeidstilsynet råder alle til å kartlegge og risikovurdere virksomhetens renholdsprosedyrer før man lar ansatte komme tilbake på jobb.

Spørsmål en bør stille seg er blant annet; Hva er tilstrekkelig daglig renhold? Skjer renholdet hyppig nok? Brukes det riktige rengjøringsmidler? Hvilket ansvar skal de ansatte selv ta når det kommer til renhold? 

Helsedirektoratet understreker at et godt og tilstrekkelig renhold bør bli ivaretatt gjennom bedriftenes egne rutiner.

Renholdsrutiner på arbeidsplassen

Risikoen for å bli utsatt for smitte på jobb kommer an på om du klarer å opprettholde én meters avstand til dine kollegaer, skriver WHO på sine nettsider.

Videre skriver de at det også er fare for smitte dersom du er i kontakt med overflater og gjenstander som har fått påført sykdomsfremkallende mikroorganismer – såkalte forurensende overflater.

Ifølge FHI, reduseres denne forurensningen ved å vaske overflater og gjenstander. Da fjernes disse mikroorganismene mekanisk. 

FHI mener at systematisk renhold er et av de viktigste tiltakene for å redusere smitte på jobb.

Her er våre fem tips til hvordan dere kan holde det rent på jobb:

1. Vask regelmessig

For å unngå indirekte smitte på jobb, bør arbeidsplassen altså ha gode renholdsrutiner på arbeidsplassen.

Hvor ofte og nøye dette gjøres, avhenger av størrelsen på lokalet, hvor hyppig lokalet er i bruk og hvor mange som bruker det.

Når arbeidsplassen vaskes, fjerner man ikke bare eventuelle skadelige mikroorganismer, man skaper også et godt og trygt arbeidsmiljø.

– Ved nøye og regelmessig renhold på arbeidsplassen, skaper man trygge ansatte, sier driftsleder i Agilia, Elin Hagen.

Renholdsrutiner på arbeidsplassen
Gulv bør vaskes daglig i lokaler som er i hyppig bruk av mange mennesker.

2. Rengjøring av gulv

Som en hovedregel, anbefaler FHI at man vasker gulv daglig dersom lokalet er i hyppig bruk av mange ulike personer, samt ved behov.

Er lokalet lite i bruk og det er få personer som oppholder seg der, kan man rengjøre gulvet ved behov.

Pass på at alle flater blir godt rengjort. Husk å rengjøre godt under for eksempel bord og stoler, samt i kriker og kroker.

3. Vask av inventar

Ifølge FHI, kan ordinære renholdsrutiner på arbeidsplassen som hovedregel følges, men i tillegg bør alt inventar som berøres hyppig rengjøres daglig. 

De understreker at inventar som er i kortvarig bruk med moderat berøring, som for eksempel et møtebord, bør rengjøres én gang om dagen.

Inventar som er i langvarig bruk med mye berøring, som for eksempel et skrivebord, bør rengjøres etter hver bruker.

Alternativt anbefaler de at inventaret kan stå ubrukt i 24 timer etter bruk.

Vær nøye når inventaret vaskes, alle overflater bør rengjøres skikkelig for å fjerne smuss og mikroorganismer. Ikke glem at også undersiden og kanter kan være utsatt for berøring.

Daglig renhold skaper trygghet
Typiske kontaktflater, som blant annet dørhåndtak, bør vaskes flere ganger om dagen.

4. Rengjøring av kontaktflater

Ifølge virusekspert og professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olvik, er de verste smittesprederne heisknapper og bankterminaler.

Disse bør derfor vaskes langt oftere enn man tror, kunne han fortelle på et seminar som Ren Fordel avholdt i oktober i fjor.

WHO anbefaler rengjøring og desinfeksjon minst to ganger om dagen av gjenstander og overflater som berøres regelmessig.

– Vi vasker alle berøringsflater ekstra godt, for best mulig å unngå indirekte smitte, sier Hagen.

Når det kommer til gode renholdsrutiner på arbeidsplassen, er kontaktflater som dørhåndtak, knapper på kaffemaskin og nedtrekk på toalettene viktig å vaske regelmessig. Disse bør rengjøres langt hyppigere enn andre overflater.

5. Husk god håndhygiene

I tillegg til gode vaskerutiner, bør også de ansatte selv ta ansvar for å opprettholde et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen ved å ha en god håndhygiene.

WHO anbefaler at alle ansatte hyppig vasker hendene med såpe og vann eller desinfiserer hendene med alkoholbasert håndsprit.

FHI skriver på sine nettsider at det bør legges til rette for god håndhygiene for både ansatte og besøkende, og at fasiliteter for håndhygiene bør være lett tilgjengelig og lett synlige.

Skroll til toppen