Vårt samfunnsbidrag post-korona

Vårt samfunnsbidrag post-korona

Vi i Agilia er vårt samfunnsbidrag bevisst. Et fokusområde fremover vil være å bistå kunder med å gjøre det trygt for sine ansatte og kunder, også post-korona.

For hvordan skal Norge klare komme tilbake til «normalt» nivå når stormen har lagt seg? Hvilke metoder og kjemi skal vi bruke for å gjøre det så sikkert som mulig for folk å vende tilbake på jobb?

Og hva kan vi bistå med for at alle skal føle seg trygge når de oppholder seg i offentlige rom? Det være seg på butikken, på kjøpesenteret, hos legen, på skolen og i barnehagen, eller når de er ute og reiser med offentlig transport.

Opprettholde trygghet

Vi ser på vårt arbeid som samfunnskritisk, og det er hyggelig å merke seg at også andre har fått øynene opp for den verdien våre medarbeidere tilfører samfunnet. Renholdere har vært blant våre hverdagshelter under hele koronapandemien.

Oppgaven vår fremover vil være å opprettholde denne tryggheten som deres arbeid har gitt det siste året.

– Det vil alltid være risiko for smitte. Vårt samfunnsbidrag post-korona vil være at vi skal gjøre alt vi kan for at folk skal føle seg trygge, sier administrerende direktør Marianne Hillestad.

For selv om vi kommer til å klare å få bukt med koronaviruset, kommer det alltid til å være usynlige utfordringer i samfunnet vårt. Og de skal vi hjelpe våre kunder med å bekjempe.

– Vi skal finne det beste utstyret, det være seg produkter, kjemi eller maskiner, for å skape trygghet i samfunnet, sier Hillestad.

Vårt samfunnsbidrag

Jobben vi utfører skal være forebyggende og smittereduserende, det skal være vårt samfunnsbidrag.

For å få til dette må vi samarbeide med produsenter og leverandører for å finne de beste løsningene,

– Vi er i dialog med ulike leverandører for å finne det beste for å skape trygghet, sier Hillestad.

Men vi må også samarbeide og ha tett dialog med kundene våre slik at vi sammen kan forstå hva som er viktig for deres ansatte og kunder.

Vi arbeider knallhardt med å være de beste på renhold og desinfisering, en jobb vi ser på som ærefull. Et rent samfunn er et trygt samfunn.

Og vi skaper rene og trygge rom der folk ferdes!