Togrenhold

Togrenhold på sitt aller beste

Agilia er eksperter på togrenhold. I tillegg tilbyr vi tjenester som desinfisering, graffitifjerning, tømming og fylling av tanker, og småreparasjoner.

Altså, alt som skal til for å klargjøre tog for ny reise og nye reisende.

Spesialister på togrenhold

– Renhold av tog er noe av det vanskeligste man kan jobbe med i renholdsbransjen, sier administrerende direktør Marianne Hillestad.

Grunnen til at togrenhold er mer utfordrende å jobbe med, er fordi renholdsobjektet vårt ikke står stille.

Togene er dessuten av og til forsinket på grunn av blant annet signalfeil, strømstans eller materiellsvikt, og dukker noen ganger opp på et annet sted enn opprinnelig planlagt.

– Daglig fører forsinkelser, forskyvninger eller innstillinger til en dominoeffekt som påvirker alle som er involvert, fra operatør til vedlikehold og renhold, sier Hillestad.

Togoperatørenes oppgave er å opprettholde rutetabellen og gjør de endringene de må for å oppnå dette. Slike endringer vil påvirke vår renholdsplan, og det er vi godt forberedt på.

Agilia er eksperter på togrenhold
Agilia har drevet med togrenhold i over 150 år, og kan garantere en god leveranse – uansett.

Forståelse for tog-logistikk

Med stadig flere tog og høyere frekvens krever det forståelse for tog-logistikk og samarbeid med kunden for å levere høy kvalitet på togrenholdet.

For å sikre en god service overfor våre kunder, er det viktig med god planlegging og en plan for hvordan man skal håndtere avvik.

– Vi planlegger på et detaljnivå og legger den mest effektive kabalen for togrenhold for å sikre best mulig utnyttelse av tid og ansatte, forteller Hillestad.

Når et tog ikke kommer dit hvor renholderne våre venter, krever det kloke, kreative og engasjerte hoder for å ordne opp i floken.

– Vårt mål er å sørge for at den reisende ikke merker noe til avvikssituasjonen, sier Hillestad.

Uansett hva som skjer, gjør vi vårt for at passasjerene skal reise med rene tog. Dukker ikke toget opp etter planen, reiser vi dit toget er for å sørge for at renholdet blir utført.

Totalleverandør av servicetjenester

For å synligjøre vår leveranse til togoperatørene, og for å gjøre det rent og trygt å reise med tog, dokumenterer vi alt vi gjør.

Vi utfører kontroller med elektroniske servicerapporter, vi innrapporterer feil og mangler på tog og vi kommer med forbedringsforslag til våre kunder. Og sist, men ikke minst, vi loggfører renholdstatus på togene.

Den statistikken vi får med denne dokumentasjonen bruker vi til å rette opp i tog som ikke er blitt rengjort og hjelpe kunden med kontinuerlig forbedring og besparelser.

– De som jobber hos oss, har kompetanse og kunnskap til å levere høy kvalitet i en ustabil hverdag, sier Hillestad.

Takket være våre medarbeidere har vi sammen skapt en organisasjon som er innovativ og fremtidsrettet.

Vi skal opprettholde vårt forsprang til konkurrentene ved å skape trygghet for kunden. Vi skal tilby flere tjenester. Dette vil gi kunden økonomiske fordeler og færre underleverandører.

Vi skal fortsette med å være Norges største totalleverandør av service og klargjøringstjenester til togoperatører.

– Planlegging, dokumentasjon og mennesker – dette er vår jernbanekompetanse og vår garanti for en god leveranse. Uansett situasjon, sier Hillestad.

Vi skal skape rene og trygge rom der folk ferdes.