Togservice topp

Togservice

Agilia leverer alle nødvendige tjenester innenfor renhold og klargjøring før avgang for tog og andre transportselskaper. 

Agilia tilbyr flere former for togservice for både tog og transportselskaper. Våre ansatte vasker og klargjør tog før avgang, desinfiserer hele kjøretøy, fjerner graffiti, gjør småreperasjoner og fyller og tømmer tanker.

Våre servicetjenester skal alltid være både effektive og økonomisk gunstige for deg som kunde, og derfor tilpasser vi oss din hverdag.

Skreddersydd togservice

Sammen med kunden utvikler vi behovsprøvde og skreddersydde togservice og renholdskonsepter som gir avtalt kvalitet på best mulig tid. Det kan vi gjøre fordi vi har et helt unikt statistikkgrunnlag med 50 000 årlige registreringer om togrenhold. 

Vi vet hvilke tog som blir raskere møkkete og hvilke som holder seg rene lenger. Vi vet også hvilke tog som er mer utsatt for forsinkelser og hvilke som oftest kommer inn som avtalt.

Ut fra dette kan vi si hvor det er mest effektivt og forutsigbart å rengjøre et gitt tog på en gitt strekning til en gitt tid.

Det oppstår store ringvirkninger når et tog ikke kommer dit renholderen venter. Da må det kreative, kloke og engasjerte hoder til for å fikse floken.

Marianne Hillestad, administrerende direktør i Agilia.

På alle våre baser er våre ansatte alltid klare til å hive seg rundt og kjøre dit toget er dersom det ikke kommer inn som avtalt.

Det skjer omtrent 5 000 ganger i løpet av et år. Likevel har vi levert i henhold til våre kunders forventninger hver år.

Hvert år vasker vi 450.000 togvogner.

Vi er kostnadseffektive

Våre erfarne planleggere bruker statistikk og kunnskap til å skape kontinuerlige forbedringer og besparelser av togservicen.

Vi utarbeider arbeidsplan for våre ansatte basert på materiellturneringsplanen. Vi planlegger utførsel av arbeidet vårt der det til enhver tid er mest kostnadseffektivt, og bistår i dialog og som rådgiver for kunden i deres planlegging av renhold og klargjøring.

Mer enn togrenhold

Våre renholdere er daglig innom alle tog og har den beste oversikten over hvordan toget til enhver tid ser ut innvendig.

Vi har også god kommunikasjon mellom basene på togstrekningene. Det gjør oss veldig godt rustet til å utføre innvendige småreparasjoner.

I tillegg til klargjøring, daglig renhold hovedrenhold og småreparasjoner, desinfiserer vi også hele togsett og fjerner tagging og graffiti både utvendig og innvendig. Vi fyller også vann og fyller septiktank.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under et uforpliktende tilbud på vår togservice, så kontakter vi deg så snart som mulig.
Eventuelt kan du ringe vår vakttelefon: 481 10 500

Vi dokumenterer alt med RF ID-tag
Vi dokumenterer alt vi gjør digitalt, slik at vi har full kontroll og statistikk over på alle jobber vi utfører.

Best i bransjen

Agilia er best i bransjen på togrenhold – takket være planlegging, dokumentasjon og menneskene som jobber hos oss.

PLANLEGGING:
Vi planlegger alt arbeid ut fra våre kunders turneringsplaner og rutetabeller. Vi lager en kostnadseffektiv plan og sikrer best mulig utnyttelse av tid når toget eller kjøretøyet står stille.

DOKUMENTASJON:
Vi dokumenterer alt arbeid vi utfører digitalt. Statistikken bruker vi til å tilpasse og forbedre tjenestene vi leverer. Vi hjelper våre kunder med kontinuerlig forbedring og besparelser.

MENNESKENE:
Vi har menneskene som har høy kompetanse og holdningen til å levere stabil og høy kvalitet i en uforutsigbar hverdag. 

Men uansett hva som skjer, så jobber vi alltid etter mottoet vårt:
Rent tog, uansett.

Rull til toppen