Togservice topp

Togservice

Agilia leverer alle nødvendige tjenester innenfor renhold og klargjøring før avgang for tog og andre transportselskaper.

Det er mange små og store oppgaver som må utføres før et tog er klar til avgang. Enten det gjelder planlagte oppgaver, eller småreparasjoner som bør utføres raskt, så har Agilia en daglig tilstedeværelse som gjør at vi kan avlaste både ombordpersonalet og vedlikeholdsoperatørene.

Tømme og fylle tanker

Vann og fungerende septikk er en forutsetning for en hyggelig togreise, og en nødvendighet på regiontogene, men logistikken knyttet til dette er slett ikke så enkel som det kan fremstå. Agilia utfører og koordinerer i tømming av septiktanker både på stasjonære og mobile anlegg. Med våre 18 driftsbaser og mobile anlegg kan vi tømme og fylle tog på de fleste togstrekninger i Norge.

Komforoppgaver

Fra å vaske kaffemaskiner, levere drikkeflasker, til å snu seter i kjøreretningen, – Agilia kan leverer det lille ekstra som løfter togreisen fra en transportetappe til en behagelig opplevelse.

Hvert år vasker vi 295.400 togvogner.

Småreparasjoner

Våre renholdere er daglig innom alle tog og har den beste oversikten over hvordan toget til enhver tid ser ut innvendig. Vi kan overvåke behovet for småreparasjoner og melde fra om avviket. Fra bytte av seter og lyspærer, til kontroll av wifi, – vår lokale og døgnåpen tilstedeværelse gjør at småreparasjoner kan løses raskt.
Vi har også god kommunikasjon mellom våre baser på togstrekningene, så om nødvendig kan vi få løst oppgaven når toget passerer neste driftsbase.

Desinfisering

Da korona-pandemien traff Norge, ble det viktig å kunne desinfisere store flater raskt slik at togtrafikken kunne holde hjulene i gang. Derfor utviklet Agilia på kort tid desinfisering som en tjeneste på forespørsel fra våre kunder. Ved hjelp av elektrostatisk teknologi klarer vi hurtig å desinfisere alle overflater i et rom, fra gulv til tak. Du kan derfor være trygg på at virus og bakterier som korona og noro er helt borte. Metoden vi bruker gjør at aerosoler ikke henger igjen i luften, og at rommet kan tas i bruk kun ti minutter etter utført oppdrag.

Vi dokumenterer alt med RF ID-tag
Vi dokumenterer alt vi gjør digitalt, slik at vi har full kontroll og statistikk over på alle jobber vi utfører.