Glade ansatte

Vår viktigste ressurs er våre ansatte

Vår viktigste ressurs er menneskene som jobber hos oss. 24 timer i døgnet er våre ansatte i front og leverer servicetjenester til kundene våre.

Vi er veldig stolte over den gode jobben de utfører, og kan skilte med gode tilbakemeldinger og høy tilfredshet fra både kunder og forbrukere.

Våre medarbeidere har en høy arbeidsmoral og yrkesstolthet, noe som også gir en høy kvalitet på arbeidet de utfører.

Kan renholdsfaget

Det er viktig for oss å kunne garantere en god leveranse til alle våre kunder, og med våre ansatte føler vi oss trygge på at dette er en garanti vi kan gi.

Med en ansiennitet på gjennomsnittlig 12 år kjenner de godt til renholdsfaget!

De som jobber hos oss får god opplæring, og vi er fremoverlente og tar i bruk tilgjengelig digitale verktøy for best mulig internopplæring.

Vi har i tillegg godt etablerte ledere som har lang renholds- og ledererfaring.   

Medarbeiderne våre er stabile – de bytter sjelden jobb. Vi har en turnover på 4,2 %, mens den interne bransjeturnoveren ligger på 25%, ifølge tall fra Fafo.

De har derfor god kjennskap til alle rutiner og hva som anses som en god leveransene.

Du fjerner virus og bakterier enkelt med en mikrofiberklut av høy kvalitet
Våre medarbeidere har høy kompetanse og leverer renholdstjenester av høy kvalitet.

Leverer høy kvalitet

Menneskene som jobber hos oss forstår hva som forventes av kundene, og vet ut i fingerspissene hvordan de skal løse ulike utfordringer som dukker opp.

– De som jobber hos oss har en jevn høy standard, så ved eventuelle avvikssituasjoner håndteres dette lett, sier administrerende direktør Marianne Hillestad.

– Vi har ansatte som kommer med forslag til utvikling og forbedringer på leveransen, legger hun til.

De loggfører alle leveranser digitalt, og våre medarbeidere gjennomfører 5000 elektroniske  kvalitetskontroller hvert år med resultater godt innenfor krav i eksisterende avtaler.

Spisskompetanse i faget

Våre ansatte jobber rundt om i landet, 365 dager i året, 7 dager i uken, 24 timer i døgnet.

Renholdsarbeidere har en samfunnskritisk rolle, og de som jobber hos oss har stått på hver dag og natt gjennom hele koronapandemien og levert renhold av ypperste klasse – som de ekte hverdagsheltene de er.

– Vi er klar over ansvaret vi har for å forhindre smitte, sier gruppeleder for togrenhold i Drammen, Stian Wold.

Han trekker frem kollegaenes positive holdning til det de gjør, og kunnskapen de innehar, som nøkkelelementer for god leveranse.

– Det har med folk og innstilling å gjøre, spisskompetanse i faget vi jobber med, og mange års erfaring med fleksibilitet og evnen til å håndtere avvik. Det er kanskje de viktigste egenskapene vi har, sier Wold.

– Vi vet hva dette dreier seg om og hva hverdagen byr på, legger han til.

Menneskene som jobber hos oss, skaper rene og trygge rom der folk ferdes!