Vasking reduserer stress

Visste du at vasking reduserer stress?

Det er vitenskapelig bevist at husarbeid har en positiv effekt både på hukommelsen og stressnivået vårt.

Forskning viser faktisk at husarbeid har mange positive effekter på din mentale helse.

Litt vasking og støvsuging kan for eksempel hjelpe deg med å få kontroll over omgivelsene dine og beskjeftige hjernen din med repetitive aktiviteter som har en roende effekt.

Klinisk psykolog Alicia Clark sier til Good Housekeeping at vi alle har et ønske om å ta oss til noe når vi blir engstelige.

– Det vi egentlig ønsker er å ha kontroll og ta grep. Selv om du av og til må akseptere noen situasjoner i livet ditt, trenger vi ikke å akseptere et uryddig hjem.

Flere grunner til at vasking reduserer stress

Det er mange årsaker til at både det å tørke støv og vaske reduserer stress og får oss til å føle oss mer vel.

Noen av disse grunnene har å gjøre med selve prosessen ved å rengjøre, mens andre kommer av sluttresultatet som innsatsen din gir.

Den amerikanske psykologen Sal Raichbach forteller til Elite Daily at det er en link mellom hvordan du har det hjemme og hvordan du har det mentalt.

– Hjemmet ditt er en forlengelse av deg selv, og det føles godt å komme hjem til et sted som er rent og ryddig, forteller han, og legger til:

– Til og med folk som ikke liker å gjøre rent føler at det kan være terapeutisk å rengjøre hvis de ser på det som en form som egenomsorg i stedet for et ork.

Ifølge Raichbach, bidrar skrubbing eller støvtørking ikke bare til at huset blir rent, det renser også hodet.

– Ved å fordype deg i en enkel, repeterende handling, som å tørke støv, tvinger du hjernen til å skifte fokuset vekk fra stress, forklarer han.

Det er jobben du har foran deg som blir fokuset, og det er dermed lettere å gi slipp på den ekstra bagasjen, som bekymring og angst.

Vasking gir en følelse av kontroll

En annen måte vasking reduserer stress på, er ved at det hjelper oss med å filtrere vekk det store bildet – som kan være overveldende usikker – og gi oss noe vi har kontroll over.

– Når det er mye i verden vi føler er utenfor vår kontroll, så har angst og stress en tendens til å forsvinne når noe så enkelt og givende som rengjøring er innenfor vår kontroll, sier klinisk psykolog Carla Marie Manly til Well and Good.

Hun mener at det å rydde og vaske hjemme kan oppleves både følelsesmessig frigjørende og givende.

– Angst og stress har en tendens til bli borte når enkle rengjøringsoppgaver får både kropp og sinn til å oppleve en indre ro, forteller Manly.

Gir deg forutsigbarhet

Husarbeid er en form for ritual eller en repetitiv handling som gjentas og er forutsigbar. Og forutsigbarhet gjør at vi stresser mindre.

– Folk liker å ha muligheten til å forutse ting, å vite hva som kommer. Fra et overlevelsesperspektiv, lar forutsigbarhet oss planlegge og beskytte oss selv fra potensielle farer, sier psykoterapeut Maggie Vaughan til Huffington Post.

Når du kaster deg over og gjennomfører et utfordrende prosjekt, som for eksempel å organisere den rotete garasjen, er det større sjanse for at du føler deg i stand til å overvinne andre deler av livet ditt som føles kaotisk og ute av kontroll.

Klinisk psykolog Forrest Talley forklarer til Huffington Post at dette er et generelt prinsipp som fungerer uansett hva slags mestringsmekanisme som brukes.

– Bedre selvtillit får folk til å takle andre utfordringer i livet som kan ha virket uhåndterbare tidligere.

Vaske reduserer stress
Når du fordyper deg i en enkel, repeterende handling, som å vaske vinduer, tvinger du hjernen til å skifte fokuset vekk fra stress.

Et ryddig hjem gjør oss glade

Vi tar omgivelsene våre inn visuelt, så å vaske reduserer stress ved at det blir rent og ryddig rundt oss.

– Hvis vi allerede har mye å tenke på og vi ser mange ting eller støv hjemme, så kan det få oss til å føle at vi sitter fast, sier Clark til Good Housekeeping.

På et underbevisst nivå er rot forbundet med negative følelser som bekymring, irritabilitet og forvirring, mens et rent og ryddig rom er forbundet med positive følelser som glede, ro og en følelse av velvære.

Vi blir rett og slett mer glade og lettere til sinns når huset er vasket og ryddet. 

Påvirker hormonene våre positivt

Grunnen til at vi blir glade og mindre stresset av vasking er rett og slett at det påvirker den kjemiske cocktailen i hjernen vår.

Manly forklarer til Well and Good at på et nevrobiologisk nivå vil det å vaske og rydde både øke nevrokjemikaliene som får oss til å føle oss vel og senke stresshormonene som kortisol og adrenalin.

I tillegg vil belønningshormonet dopamin øke når vi tenker på at innsatsen vi legger i husarbeidet vil gi oss et skinnende og håndgripelig resultat.

Støvsuging og vasking er en form for fysisk bevegelse, og ved å bruke opp energien som stresshormonene våre frembringer kan vi roe ned det autonome nervesystemet.

–  Stresshormoner er designet for å aktivere oss til flukt eller kamp. Ved å bevege kroppene våre og bruke opp energi kan vi brenne opp noen av disse stresshormonene og skape en tilstand av velvære, forteller ekspert i nevrovitenskap, Nan Wise.

Når vi rydder og vasker gjenoppretter vi rett og slett en følelse av orden som forteller oss at er trygge.