Svanemerke

Vi er Svanemerket

Vi i Agilia er Svanemerket for vår tjeneste «innvendig rengjøring av tog».

Det vil si at vi innfrir og skal etterleve en kravstandard som Svanen har satt på akkurat denne tjenesten.

– Dette betyr at driften primært, men også selskapet sentralt, vil få strenge krav til sitt lokale miljøarbeid i form av bruk av miljøsertifiserte produkter og kjemi, sier Marquard Nielsen, som er fagansvarlig i Agilia.

I tillegg må vi dokumentere et lokalt miljøarbeid, som blant annet kildesortering og kontroll på utslipp fra firmabiler.

Hva er Svanemerket?

Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning, og er også den offisielle  miljømerkeordningen i Norden.

Merket skal gjøre det lettere for alle å kunne velge produkter og tjenester som er mer miljøvennlige og som reduserer miljøskader.

I tillegg skal merkeordningen stimulere til mer miljøvennlig innovasjon og vekst i næringslivet.

Det stilles strenge krav til å få Svanemerket. Man må oppfylle mange ulike kriterier, og hele «livssyklusen» av et produkt eller en tjeneste gås etter i sømmene. 

Det er også viktig å påpeke at Svanemerket alltid er en nøytral tredjepart når miljøarbeidet skal vurderes.

Svanemerket-sertifikat
Vi er Svanemerket for vår tjeneste «innvendig renhold av tog».

Hva betyr det å være Svanemerket?

For å være Svanemerket må man oppfylle visse krav, og det ligger et stort arbeid bak å få denne sertifiseringen.

For vår del betydde det blant annet at en del av de etablerte rutinene våres enten måtte fjernes eller endres i større eller mindre grad.

– Sagt på en annen måte, så er det enkleste arbeidet egentlig å tilpasse seg kravstandarden rent formelt. Det er først når man har sertifiseringen at det virkelige arbeidet begynner, sier Marquard Nielsen.

Det at vi i dag er Svanemerket, i tillegg til at vi er ISO 14001-sertifisert, betyr at vi har et enormt fokus på selskapets miljøarbeid, samt vårt arbeid med å redusere vår påvirkning av miljøet gjennom vår daglige drift.

Hvorfor er det viktig å være Svanemerket?

For oss i Agilia er det viktig å være Svanemerket ikke bare fordi det er et krav fra kunder, men også for å bevise vårt aktive miljøarbeid

Per i dag er vi altså sertifisert for vår tjeneste «innvendig rengjøring av tog», men det betyr ikke at andre avdelinger hos oss kan unnlate å oppfylle våre miljøkrav.

– En slik sertifisering berører hele selskapet, ikke kun de som jobber med å vaske tog innvendig. Det betyr at for eksempel også graffitiavdelingen vår eller hovedkontoret må følge de krav som foreligger hva gjelder blant annet kildesortering og kjøp av miljøsertifiserte produkter, sier Marquard Nielsen.

Alle i selskapet skal med andre ord bidra for å etterleve det som forventes av en slik sertifisering.

– Tar vi dette på alvor og etterlever dette, har vi det beste miljøfokuset man kan ønske seg – styrt av kravstandarder som utelukkende er laget for å hjelpe og styre oss i riktig retning, påpeker Marquard Nielsen.

Svanemerket er med andre ord med på å forsterke vårt motto:

Vi skaper rene og trygge rom der folk ferdes!


Kontakt oss her for vår eksperthjelp på renhold!